Χρώματα για Ξύλο & Μέταλλο

Οι μεταλλικές και ξύλινες επιφάνειες αποτελούν ακριβές επενδύσεις, οι οποίες πολλές φορές βρίσκονται εκτεθειμένες σε δυσμενείς συνθήκες όπως είναι η υγρασία του περιβάλλοντος, η θαλάσσια ατμόσφαιρα, η έντονη ακτινοβολία κ.ά. Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΧΡΩΤΕΧ ανέπτυξε και διαθέτει πλήρη συστήματα βαφής, τα οποία προσφέρουν ποιότητα και διάρκεια στο τελικό αποτέλεσμα.

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων

Προβολή όλων των 2 αποτελεσμάτων